IVN với hệ sinh thái láy giáo dục làm trọng tâm  mong muốn trở thành tổ chức toàn cầu với tinh thần chung, bằng các sáng tạo và hoạt động tích cực, cụ thể, để mỗi cá nhân, mỗi người đều được thâm tân an lạc, hoà bình trong chính tâm hồn mình. Mỗi một người được hoà bình chúng ta có thế giới hoà bình trong màu xanh từ hiền và hạnh phúc của hành tinh này.

IVN vươn tới mục tiêu trở thành tổ chức cộng đồng hướng ra quốc tế, được nhận diện là một tổ chức lớn mạnh trong việc phát triển hoà bình và những giá trị tốt đẹp nhất xuất phát từ bên trong mỗi con người. IVN hướng tới trân trọng và nâng tầm con người trong tất cả các hoạt động kinh doanh và sản xuất, các hoạt động cộng đồng, đồng thời đáp ứng đầy đủ các đòi hỏi về nhiều mặt của xã hội và từ đó, giành được sự tin tưởng của cộng đồng chúng tôi chung tay phát triển. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững.

Chân thật: Chúng tôi giữ trọn lời hứa trong việc tìm và thực hiện những giải pháp cho cộng đồng. Chúng tôi minh bạch trong từng hành động, trong từng giá trị mà tất cả mọi người tin tưởng, để chúng tôi đại diện phân phối đến xã hội.

 

Tử tế: Chúng tôi luôn biết tôn trọng bản thân và người khác, có thái độ sống nhân hậu, hòa hợp với thế giới, đề cao giá trị đạo đức, sự lịch thiệp, nhã nhặn, tình yêu thương và lẽ công bằng. Đặc biệt, yêu thương, quý trọng những thứ nhỏ nhặt, bình thường nhất để tạo nên lối sống đẹp để mang lại hoà bình.

 

Thấu cảm: Chúng tôi có khả năng hiểu và nhận thức, đồng trải nghiệm cảm xúc và suy nghĩ với mọi người. Sự thấu cảm không chỉ để xây dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững và lành mạnh, để trở thành cộng đồng chắc chắn, mà còn để làm việc hiệu quả hơn và đạt được giá trị chung trong cuộc sống.