Category Archives: 1000 Hoài Vọng

1000 hoài vọng 
1.000 Hoài vọng” là một chiến dịch 1.000 hoài vọng – 1.000 clips được đăng liên tục trên các nền tảng truyền thông công nghệ không ngừng nghỉ suốt 1.000 ngày liên tục. Nền tảng chính của chiến dịch sử dụng là Padcast: IVN và trên 4 nền tảng phụ là Facebook, Tiktok, You Tube, Twitter.
Chiến dịch mong muốn lan tỏa 1.000 câu chuyện Hoài vọng – 1.000 doanh nghiệp xã hội – Truyền cảm hứng thay đổi 1 triệu Cuộc đời Đáng sống.